Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293640
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.11.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися