Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 04012951
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
Дата, на яку складено інформацію: 20.11.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися