Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 24747867
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Український процесiнговий центр"
Дата, на яку складено інформацію: 01.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися