Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 34819265
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
Дата, на яку складено інформацію: 28.02.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися