Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05749145
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИПУСКУ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИХ АВТОМАТІВ"
Дата, на яку складено інформацію: 04.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну типу акціонерного товариства Подивитися