Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 12.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися