Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32609581
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК"
Дата, на яку складено інформацію: 12.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися