Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30492941
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДIАНIВСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
Дата, на яку складено інформацію: 13.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися