Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 41049854
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IСКРА ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 22.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися