Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00274232
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вигодський лiсокомбiнат"
Дата, на яку складено інформацію: 14.01.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду Подивитися