Регулярна інформація за 4 квартал 2020 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 19355562
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися