Нерегулярна звітність рейтингового агентства
Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства: 16480462
Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «РЮРІК»
Дата, на яку складено інформацію: 11.01.2021
Склад інформації
Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися