Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05524713
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз"
Дата, на яку складено інформацію: 23.02.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися