Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02466961
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська книжкова фабрика"
Дата, на яку складено інформацію: 23.02.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися