Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 35590956
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 22.02.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися