Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01412450
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ САНIТАРНО-ТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 12.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися