Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05507146
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
Дата, на яку складено інформацію: 07.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися