Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03336166
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНIВЦIГАЗ"
Дата, на яку складено інформацію: 07.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися