Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05406646
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Ремпобуттехнiка".Нiк.
Дата, на яку складено інформацію: 08.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися