Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00260652
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
Дата, на яку складено інформацію: 14.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися