Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01282609
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Молодiжно житловий комплекс Iнтернацiоналiст"
Дата, на яку складено інформацію: 12.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися