Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32805271
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "ГРАНІТ"
Дата, на яку складено інформацію: 13.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися