Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00292400
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР'ЄР
Дата, на яку складено інформацію: 13.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися