Щоденні дані для розміщення інформації в ЗБД РЦП для фондових бірж
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 36184092
Найменування фондової біржі: Акціонерне товариство "Українська біржа"
Дата, на яку складено інформацію: 01.03.2019
Склад інформації
Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі Подивитися
Інформація про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі Подивитися