Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01293961
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIРМА «НАФТОГАЗБУД»
Дата, на яку складено інформацію: 14.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися