Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 31393258
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ІМПУЛЬС"
Дата, на яку складено інформацію: 19.04.2019
Склад інформації
Структура власності приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі Подивитися