Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 04836971
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДАГРОМЕХЗАПЧАСТИНА"
Дата, на яку складено інформацію: 30.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Подивитися