Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 19439299
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий діагностичний центр"
Дата, на яку складено інформацію: 29.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися