Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14285934
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"
Дата, на яку складено інформацію: 29.04.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Подивитися