Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 09807595
Повне найменування емітента: Акціонерний банк "Полтава-банк"
Дата, на яку складено інформацію: 11.05.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Подивитися