Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32960308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ"
Дата, на яку складено інформацію: 07.05.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися