Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21539832
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКIВСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 22.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися