Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00190911
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Дата, на яку складено інформацію: 10.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися