Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02800182
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IМ.ШЕВЧЕНКА
Дата, на яку складено інформацію: 24.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися