Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 04012750
Повне найменування емітента: ПАТ "Трест "Київелектромонтаж"
Дата, на яку складено інформацію: 24.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися