Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 24557641
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Чернігівавтодорсервіс"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду Подивитися