Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21560045
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися