Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05448610
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАКАРПАТГАЗ"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися