Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00223208
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися