Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32703031
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Берегiвський кар"єр"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися