Регулярна інформація за 1 квартал 2019 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС - ГАЛИЧИНА"
ЄДРПОУ: 00152388
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Подивитися
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Подивитися
Проміжна фінансова звітність емітента Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися