Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32790234
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "АДМ Iллiчiвськ"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися