Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32790234
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "АДМ Iллiчiвськ"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися