Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05490090
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Єланецька сiльгоспхiмiя"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися