Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00372374
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися