Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05471158
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів Подивитися