Регулярна інформація за 2018 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Дельта Банк"
ЄДРПОУ: 34047020
Рік: 2018
Склад інформації
I. Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик) Подивитися
II. Зміст Подивитися
III. Основні відомості про емітента Подивитися
V.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) Подивитися
VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента Подивитися
XI.1 Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
XI.2 Інформація про облігації емітента Подивитися
XIII.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися