Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00307253
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство " Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів Подивитися