Щоденні дані для розміщення інформації в ЗБД РЦП для фондових бірж
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 23425110
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»
Дата, на яку складено інформацію: 04.03.2019
Склад інформації
Інформація про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі Подивитися