Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30416462
Повне найменування емітента: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 01.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися